Tìm thấy 4 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi" | Địa điểm "Thừa Thiên - Huế"

THỦ KHO THÀNH PHẨM

Công Ty TNHH MTV Sơn Hà Huế - Thừa Thiên - Huế

5,000,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Nhân viên
03/02/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-