Tìm thấy 8 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Dệt may / Da giày" | Địa điểm "Thừa Thiên - Huế"

TRƯỞNG NHÓM THEO DÕI ĐƠN HÀNG

Công Ty TNHH MTV Sơn Hà Huế - Thừa Thiên - Huế

9,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
22/05/2020

QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT

Công Ty TNHH MTV Sơn Hà Huế - Thừa Thiên - Huế

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
15/05/2020

Tổ Trưởng Chuyền May

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SONG THIÊN LONG - Thừa Thiên - Huế

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
15/05/2020

NHÂN VIÊN VẬT TƯ CHUYỀN

Công Ty Scavi Huế - Thừa Thiên - Huế

Thương lượng | Nhân viên
04/05/2020

NHÂN VIÊN AQL

Công Ty Scavi Huế - Thừa Thiên - Huế

Thương lượng | Nhân viên
04/05/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io