Tìm thấy 10 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Dệt may / Da giày" | Địa điểm "Thừa Thiên - Huế"

Nhân Viên QA

Công Ty TNHH MTV Sơn Hà Huế - Thừa Thiên - Huế

Thương lượng | Nhân viên
20/07/2019

QA MANAGER

Công Ty TNHH MTV Sơn Hà Huế - Thừa Thiên - Huế

Thương lượng | Quản lý cấp cao
20/07/2019

Quản Lý Phân Xưởng Cắt, In, Thêu

Công Ty TNHH MTV Sơn Hà Huế - Thừa Thiên - Huế

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
20/07/2019

PHÓ PHÒNG KỸ THUẬT ( MAY MẶC)

Công Ty TNHH MTV Sơn Hà Huế - Thừa Thiên - Huế

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
17/07/2019

TRƯỞNG NHÓM PHÁT TRIỂN MẪU

Công Ty TNHH MTV Sơn Hà Huế - Thừa Thiên - Huế

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
13/07/2019

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Công Ty TNHH MTV Sơn Hà Huế - Thừa Thiên - Huế

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
04/07/2019

Nhân Viên IE (Ngành May Mặc)

Công Ty TNHH MTV Sơn Hà Huế - Thừa Thiên - Huế

5,000,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Nhân viên
02/07/2019

TRƯỞNG NHÓM THEO DÕI ĐƠN HÀNG

Công Ty TNHH MTV Sơn Hà Huế - Thừa Thiên - Huế

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
02/07/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-