Tìm thấy 76 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Thừa Thiên - Huế"

Guest Service Assistant

Laguna Vietnam Co., Ltd. - Thừa Thiên - Huế

Thương lượng | Nhân viên

12/01/2017

Quản Lý, Trợ Lý Cửa Hàng Highlands Coffee Tại Huế

Viet Thai International - Thừa Thiên - Huế

7,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

09/01/2017

Operations Manager

Laguna Vietnam Co., Ltd. - Thừa Thiên - Huế

Cạnh tranh | Giám đốc

04/01/2017

Director, Laguna Lang Co Residences

Laguna Vietnam Co., Ltd. - Thừa Thiên - Huế

Thương lượng | Quản lý cấp cao

04/01/2017

Beach Host

Laguna Vietnam Co., Ltd. - Thừa Thiên - Huế

Thương lượng | Nhân viên

27/12/2016

Resort Host

Laguna Vietnam Co., Ltd. - Thừa Thiên - Huế

Thương lượng | Nhân viên

27/12/2016

Nam Kỹ Sư Cơ Khí

Công Ty TNHH Baosteel Can Making (Việt Nam) - Thừa Thiên - Huế

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

21/12/2016

Nam Kỹ Sư Điện

Công Ty TNHH Baosteel Can Making (Việt Nam) - Thừa Thiên - Huế

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

21/12/2016

Nhân Viên Trị Liệu

Moonlight Hotel Hue - Thừa Thiên - Huế

Thương lượng | Nhân viên

18/01/2017

Nhân Viên Lễ Tân

Vedana Hospitality Management - Thừa Thiên - Huế

Thương lượng | Nhân viên

11/01/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-