Tìm thấy 101 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Thừa Thiên - Huế"

Housekeeping Supervisor

Laguna Vietnam Co., Ltd - Thừa Thiên - Huế

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

22/02/2017

Duty Engineer

Laguna Vietnam Co., Ltd. - Thừa Thiên - Huế

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

18/02/2017

Resort Host

Laguna Vietnam Co., Ltd. - Thừa Thiên - Huế

Thương lượng | Nhân viên

18/02/2017

Bartender

Laguna Vietnam Co., Ltd. - Thừa Thiên - Huế

Thương lượng | Nhân viên

18/02/2017

Guest Service Assistant

Laguna Vietnam Co., Ltd. - Thừa Thiên - Huế

Thương lượng | Nhân viên

18/02/2017

Quản Lý, Trợ Lý Cửa Hàng Highlands Coffee Tại Huế

Viet Thai International - Thừa Thiên - Huế

6,000,000VNĐ - 11,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

08/02/2017

Revenue Manager

Laguna Vietnam Co., Ltd. - Thừa Thiên - Huế

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

08/02/2017

Operations Manager

Laguna Vietnam Co., Ltd. - Thừa Thiên - Huế

Cạnh tranh | Giám đốc

08/02/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-