Tìm thấy 2 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Khách sạn / Du lịch" | Địa điểm "Thanh Hóa"

[Thanh Hóa] Quản Lý Resort

Threeland Travel Tour Company - Thanh Hóa

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
15/10/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-