Tìm thấy 27 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Dịch vụ khách hàng" | Địa điểm "Thái Nguyên"

[Thái Nguyên] Customer Service Officer

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Thái Nguyên

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
09/10/2019

[Thái Nguyên] 5 TRƯỞNG CA BÁN HÀNG

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Thái Nguyên

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
02/10/2019

[THÁI NGUYÊN] Head Of Customer Service Officers

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Thái Nguyên

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
30/09/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-