Tìm thấy 24 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Dịch vụ khách hàng" | Địa điểm "Thái Nguyên"

Quản Lý Nhà Hàng Khu Vực Thái Nguyên

Công Ty TNHH Pizza Việt Nam - Thái Nguyên

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát
20/02/2020

[FORMAT] QUẢN LÝ TRUNG TÂM FORMAT THÁI NGUYÊN

FORMAT/TOKYOLIFE - Thái Nguyên

8,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
17/02/2020

[THÁI NGUYÊN] Head Of Customer Service Officers

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Thái Nguyên

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
08/02/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-