Tìm thấy 24 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Bán lẻ / Bán sỉ" | Địa điểm "Thái Nguyên"

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KÊNH GT - KHU VỰC THÁI NGUYÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Thái Nguyên

10,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
10/09/2020

[TOKYOLIFE] QUẢN LÝ CỬA HÀNG THÁI NGUYÊN

FORMAT/TOKYOLIFE - Thái Nguyên

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
07/09/2020

Go! Thái Nguyên - Quản Lý Khu Ẩm Thực

Hệ Thống Big C Việt Nam - Thái Nguyên

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng
03/09/2020

Go! Thái Nguyên - Trưởng Quầy Vải Sợi

Hệ Thống Big C Việt Nam - Thái Nguyên

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát
26/08/2020

Go! Thái Nguyên - Trưởng Quầy Nước

Hệ Thống Big C Việt Nam - Thái Nguyên

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát
26/08/2020

Go! Thái Nguyên - Trưởng Quầy Thịt/Cá

Hệ Thống Big C Việt Nam - Thái Nguyên

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát
26/08/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io