Tìm thấy 14 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Bán lẻ / Bán sỉ" | Địa điểm "Thái Nguyên"

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KÊNH GT - KHU VỰC THÁI NGUYÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Thái Nguyên

10,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
14/02/2020

Đại Diện Bán Hàng_Thái Nguyên

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Thái Nguyên

20,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Nhân viên
03/02/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-