Tìm thấy 2 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Quản lý điều hành" | Địa điểm "Thái Bình"

Trưởng Phòng Marketing

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XNK Thăng Long - Thái Bình

Hơn 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

09/04/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-