Tìm thấy 2 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí" | Địa điểm "Thái Bình"

Kỹ Sư Giám Sát Điện - Tự Động Hóa

Công ty Cổ phần Green i - Park - Hà Nội, Thái Bình

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
28/10/2019

Trưởng Phòng Kỹ Thuật May Mặc

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG GENVIET - Hà Nam, Thái Bình

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
25/10/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-