Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Dệt may / Da giày" | Địa điểm "Thái Bình"

Trưởng Phòng Kỹ Thuật May Mặc

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG GENVIET - Hà Nam, Thái Bình

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
25/10/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-