Tìm thấy 15 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch / Thông dịch viên" | Địa điểm "Tây Ninh"

Trợ Lý Giám Đốc ( Biết Tiếng Trung)

Công Ty TNHH Quốc Tế Viễn Đông - Tây Ninh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Mới đi làm
19/09/2019

Trợ Lý Sản Xuất (Biết Tiếng Trung)

Công Ty TNHH Quốc Tế Viễn Đông - Tây Ninh

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Mới đi làm
19/09/2019

Phiên Dịch Viên Tiếng Hoa

Công Ty TNHH Dệt May Hưng Thái - Tây Ninh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
08/08/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-