Tìm thấy 4 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Bán lẻ / Bán sỉ" | Địa điểm "Sơn La"

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KÊNH GT - KHU VỰC SƠN LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Sơn La

10,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
06/12/2019

Giám Sát Bán Hàng (Sơn La, Bắc Cạn)

Công Ty Cổ Phần Giấy Sài Gòn - Bắc Cạn, Sơn La

7,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
06/12/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-