Tìm thấy 15 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Sơn La"

Kỹ Sư Xây Dựng

Công ty cổ phần đầu tư Tường Phát - Hòa Bình, Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An, Sơn La

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

03-07-2015

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Công ty CP ST Toàn Cầu - Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

25-06-2015

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng