Tìm thấy 26 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Sơn La"

[TP. Sơn La] Quản Lý Cửa Hàng FPT Shop

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Sơn La

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
06/11/2019

[SƠN LA] 4 TRƯỞNG CA BÁN HÀNG

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Sơn La

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
06/11/2019

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KÊNH GT - KHU VỰC SƠN LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Sơn La

10,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
05/11/2019

[Mai Sơn, Sơn La] Quản Lý Cửa Hàng FPT Shop

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Sơn La

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
16/10/2019

Giám Sát Bán Hàng (Sơn La, Bắc Cạn)

Công Ty Cổ Phần Giấy Sài Gòn - Bắc Cạn, Sơn La

7,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
21/10/2019

Giám Sát Bán Hàng (Hòa Bình - Sơn La)

Công Ty NABATI Việt Nam - Hòa Bình, Sơn La

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
18/10/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-