Tìm thấy 19 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Sơn La"

Trưởng Kinh Doanh Các Vùng Tây Bắc - Việt Nam

Công Ty CP Thái Lan Paint - Sơn La, Lai Châu, Yên Bái

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

02/07/2018

FPT_Quản Lý Cửa Hàng Tại Mộc Châu - Sơn La

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Sơn La

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

25/06/2018

FPT_Quản Lý Cửa Hàng Tại Chiềng Lề - TP. Sơn La

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Sơn La

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

25/06/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-