Tìm thấy 19 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Sóc Trăng"

[FPT Telecom Sóc Trăng] Nhân Viên Thu Cước

FPT TELECOM SÓC TRĂNG - Sóc Trăng

4,000,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Nhân viên

19/06/2017

[Sóc Trăng] The Pizza Company - Quản Lý Nhà Hàng

Công Ty TNHH MTV TM QSR Vietnam - Sóc Trăng

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

08/06/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-