Tìm thấy 7 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Thư ký / Hành chánh" | Địa điểm "Quảng Ninh"

[MÓNG CÁI/HÒA BÌNH] Head Of Customer Service Officers

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Hòa Bình, Quảng Ninh

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

17/06/2019

Lễ Tân Tòa Nhà tại Hạ Long

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI - Quảng Ninh

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Mới đi làm

17/06/2019

GA Leader (Tiếng Nhật - Quảng Ninh)

CareerLink’s Client - Quảng Ninh

1,000USD | Trưởng nhóm / Giám sát

14/06/2019

Quản Lý Văn Phòng Bán Hàng

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI - Quảng Ninh

14,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

11/06/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-