Tìm thấy 10 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Thư ký / Hành chánh" | Địa điểm "Quảng Ninh"

[Móng Cái - Quảng Ninh] Head Of Customer Service Officers

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Quảng Ninh

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
23/09/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-