Tìm thấy 14 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Kế toán / Kiểm toán" | Địa điểm "Quảng Ninh"

[Hạ Long] Giám Sát Rạp Chiếu Phim

Công Ty TNHH Lottecinema Việt Nam - Quảng Ninh

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
18/05/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io