Tìm thấy 2 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Du lịch" | Địa điểm "Quảng Ngãi"

GIÁM SÁT NHÀ HÀNG KING BBQ QUẢNG NGÃI

Công Ty CPĐTTMQT Mặt Trời Đỏ - Quảng Ngãi

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
20/12/2019

Nhân Viên Điều Hành Du Lịch

CÔNG TY CỔ PHẦN NMO - Quảng Ngãi

Thương lượng | Nhân viên
10/12/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-