Tìm thấy 3 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Nhân sự" | Địa điểm "Quảng Nam"

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ/ HR ADMINISTRATOR

CÔNG TY TNHH MTV SEDO VINAKO - Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MTV SEDO VINAKO

Thương lượng | Nhân viên

· Chịu trách nhiệm chính các công việc hành chính cho nhà máy như:
- Đón khách, điều xe, đặt phòng, tổ chức sự kiện, hội thảo.
- Lập báo cáo headcount hàng ngày cho nhà máy.
- Báo cơm hàng ngày, đối chiếu thanh toán chi phí suất ăn hàng tháng.
- Mua sắm trang thiết bị (bàn ghế..) cho văn phòng, thực phẩm cho ký túc xá....

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự

Nhân Viên Văn Phòng Tuyển dụng Nhân sự Hành chính nhân sự Hành chính văn phòng Quảng Nam Huyện Duy Xuyên

20/11/2017

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Công Ty CP Đầu Tư Du Lịch Hùng Cường - Quảng Nam

Thương lượng | Nhân viên

- Tổ chức tuyển dụng theo chương trình đã được phê duyệt,
- Tổ chức thực hiện việc đào tạo trong và ngoài công ty. Đánh giá kết quả đào tạo.
- Giải quyết khiếu nại, kỷ luật.
- Cập nhật các loại tài liệu, hồ sơ liên quan đến quá trình thực hiện công việc như hồ sơ đào tạo, hồ sơ an toàn lao động-sức khỏe, pccc, an toàn...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự

Hành chính Nhân sự Huyện Phù Ninh

29/11/2017

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sinh Học Tùng Lâm - Quảng Nam

Thương lượng | Nhân viên

- Thông báo tuyển dụng, lên danh sách phỏng vấn, thông báo ứng viên phỏng vấn bằng điện thoại và thư, tổ chức phỏng vấn.
- Quản lý hồ sơ, lý lịch của CNV toàn Công ty.
- Quản lý việc đào tạo của công ty: lập kế hoạch, chương trình đào tạo, liên hệ cơ sở đào tạo, làm thủ tục cho CNV đi đào tạo, lưu bằng cấp – chứng chỉ ...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự

Hành chính Nhân sự

10/11/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-