Tìm thấy 2 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Nhân sự" | Địa điểm "Quảng Nam"

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG (LÀM VIỆC TẠI QUẢNG NAM)

CÔNG TY CP MAY THỂ THAO SÀI GÒN - Quảng Nam

Thương lượng | Nhân viên

* Lập kế hoạch và tuyển dụng:
- Phối hợp với các phòng ban trong công ty để lâp kế hoạch nguồn nhân lực: theo dõi thông tin nhân lực toàn công ty, đưa ra bảng mô tả công việc chuẩn hóa cho từng vị trí nhân viên, lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự.
- Tham vấn, giám sát quá trình tuyển dụng.
- Hoạch định những chính sách ph...

Nhân sự

Tuyển dụng Hành chính Nhân sự

06/02/2018

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Công Ty CP Đầu Tư Du Lịch Hùng Cường - Quảng Nam

Thương lượng | Nhân viên

- Tổ chức tuyển dụng theo chương trình đã được phê duyệt,
- Tổ chức thực hiện việc đào tạo trong và ngoài công ty. Đánh giá kết quả đào tạo.
- Giải quyết khiếu nại, kỷ luật.
- Cập nhật các loại tài liệu, hồ sơ liên quan đến quá trình thực hiện công việc như hồ sơ đào tạo, hồ sơ an toàn lao động-sức khỏe, pccc, an toàn...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự

Hành chính Nhân sự Huyện Phù Ninh

18/01/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-