Tìm thấy 120 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Dịch vụ khách hàng" | Địa điểm "Quảng Nam"

Nhân Viên Sale Tour

KHÁCH SẠN HOÀNG TRINH - Quảng Nam

Thương lượng | Nhân viên
13/09/2019

Nhân Viên Sale TA

KHÁCH SẠN HOÀNG TRINH - Quảng Nam

Thương lượng | Nhân viên
13/09/2019

Nhân Viên Sale OTA

KHÁCH SẠN HOÀNG TRINH - Quảng Nam

Thương lượng | Nhân viên
13/09/2019

Nhân Viên Nhà Hàng

KHÁCH SẠN HOÀNG TRINH - Quảng Nam

Thương lượng | Nhân viên
13/09/2019

Nhân Viên Buồng Phòng

KHÁCH SẠN HOÀNG TRINH - Quảng Nam

Thương lượng | Nhân viên
13/09/2019

Nhân Viên Lễ Tân

KHÁCH SẠN HOÀNG TRINH - Quảng Nam

Thương lượng | Nhân viên
13/09/2019

Service Centre

Rosewood Hotel Group - Quảng Nam

Thương lượng | Nhân viên
10/09/2019

Nhân Viên Lễ Tân

Almanity Hoi An Wellness Resort - Quảng Nam

Thương lượng | Nhân viên
10/09/2019

Residence Club Team Leader

Rosewood Hotel Group - Quảng Nam

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
10/09/2019

Residence Club

Rosewood Hotel Group - Quảng Nam

Thương lượng | Nhân viên
10/09/2019

Bellman Staff

Rosewood Hotel Group - Quảng Nam

Thương lượng | Nhân viên
10/09/2019

Concierge Supervisor

Rosewood Hotel Group - Quảng Nam

Thương lượng | Nhân viên
10/09/2019

Guest Service Officer

Rosewood Hotel Group - Quảng Nam

Thương lượng | Nhân viên
10/09/2019

Public Area Team Leader

Rosewood Hotel Group - Quảng Nam

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
10/09/2019

Service Centre Team Leader

Rosewood Hotel Group - Quảng Nam

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
10/09/2019

Oder Taker

Rosewood Hotel Group - Quảng Nam

Thương lượng | Nhân viên
10/09/2019

Guest Relation Agent - Korean Speaking

Blush Beach Hội An - Quảng Nam

Thương lượng | Nhân viên
06/09/2019

Front Office Supervisor/ Giám Sát Lễ Tân

Hoi An Silk Village Resort & Spa - Quảng Nam

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
06/09/2019

Director Of Housekeeping

Hoi An Silk Village Resort & Spa - Quảng Nam

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
06/09/2019

Hotel Ambassdor

Hoi An Silk Village Resort & Spa - Quảng Nam

Thương lượng | Nhân viên
06/09/2019

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh

Hoian Impression Resort & Spa - Quảng Nam

Thương lượng | Nhân viên
05/09/2019

Nhân Viên Spa

Hoi An Silk Luxury Hotel & Spa - Quảng Nam

Thương lượng | Nhân viên
03/09/2019

Nhân Viên Buồng Phòng

Hoi An Silk Luxury Hotel & Spa - Quảng Nam

Thương lượng | Nhân viên
03/09/2019

Giám Sát Lễ Tân

Hoi An Silk Luxury Hotel & Spa - Quảng Nam

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
03/09/2019

Nhân Viên Lễ Tân

Hoi An Silk Luxury Hotel & Spa - Quảng Nam

Thương lượng | Nhân viên
03/09/2019

Hostess

The Festa Hotels & Resort Hoi An - Quảng Nam

Thương lượng | Nhân viên
28/08/2019

Front Office Supervisor

The Festa Hotels & Resort Hoi An - Quảng Nam

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
28/08/2019

Concierge & Bellman

The Festa Hotels & Resort Hoi An - Quảng Nam

Thương lượng | Nhân viên
28/08/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-