Tìm thấy 21 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Dệt may / Da giày" | Địa điểm "Quảng Nam"

Tổ Trưởng May Mẫu

Công ty TNHH MTV Vast Apparel Việt Nam - Quảng Nam

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
14/01/2020

Tổ Trưởng Chuyền May

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH MAY NHƯ THÀNH - Quảng Nam

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
09/01/2020

Nhân Viên QC

Công ty TNHH MTV Vast Apparel Việt Nam - Quảng Nam

Thương lượng | Nhân viên
06/01/2020

Nhân Viên QA

Công ty TNHH MTV Vast Apparel Việt Nam - Quảng Nam

Thương lượng | Nhân viên
06/01/2020

Nhân Viên KCS Thành Phẩm

Công Ty TNHH MTV RGM Đà Nẵng - Quảng Nam

Thương lượng | Nhân viên
10/12/2019

Nhân Viên May Mẫu

Công Ty TNHH MTV RGM Đà Nẵng - Quảng Nam

Thương lượng | Nhân viên
10/12/2019

Nhân Viên Sơ Đồ

Công Ty TNHH MTV RGM Đà Nẵng - Quảng Nam

Thương lượng | Nhân viên
10/12/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-