Tìm thấy 12 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch / Thông dịch viên" | Địa điểm "Quảng Nam"

Nhân Viên Lean/ Lean Staff

CÔNG TY TNHH MTV SEDO VINAKO - Quảng Nam

Thương lượng | Nhân viên
21/09/2019

Quản Lý Sản Xuất May Mặc (Ưu Tiên Biết Tiếng Anh/Hoa)

T.M.G Company Limited - Quảng Nam

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
06/09/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-