Tìm thấy 41 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Phú Yên"

Giám Sát Bán Hàng

Sun Resources Food - Đắk Lắk, Hà Nội, Phú Yên, Thanh Hóa

9,000,000VNĐ - 11,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

03/02/2016

Kỹ Sư Cầu Đường

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Phú Yên

Thương lượng | Nhân viên

29/01/2016

Chủ Nhiệm Thiết Kế Cầu, Đường

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Hà Nội, Phú Yên

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

19/01/2016

Quản Lý Đội Nổ Mìn

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

16/01/2016

Kỹ Sư Cơ Điện

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

16/01/2016

Kỹ Sư Thiết Kế

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

15/01/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng

-