Tìm thấy 99 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Phú Yên"

Quản Lý Phòng QLTB

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Bình Định, Đà Nẵng, Phú Yên

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

28/05/2016

Cửa Hàng Trưởng (Tuy Hòa)

Công Ty Cổ Phần Thời Trang Việt (NINOMAXX - N&M) - Phú Yên

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

28/05/2016

Lái Máy Khoan Bê Tông

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Phú Yên

Thương lượng | Nhân viên

29/04/2016

Lái Máy Khoan Hầm

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Phú Yên

Thương lượng | Nhân viên

29/04/2016

Thợ Nổ Mìn

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Phú Yên

Thương lượng | Nhân viên

29/04/2016

Kỹ Sư ITS Và Scada

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú Yên

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

20/05/2016

Kỹ Sư Cầu

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú Yên

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

20/05/2016

Kỹ Sư Đường

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú Yên

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

20/05/2016

Kỹ Sư Tính Dự Toán

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú Yên

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

20/05/2016

Kỹ Sư Cơ Điện

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú Yên

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

20/05/2016

Kỹ Sư Hạ Tầng

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú Yên

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

20/05/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng

-