Tìm thấy 38 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Phú Yên"

Thợ Khoan

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Phú Yên

Thương lượng | Nhân viên

11/01/2017

Nhân Viên Triển Khai Bảo Trì

FPT Telecom - Phú Yên

Hơn 4,000,000VNĐ | Nhân viên

10/01/2017

Nhân Viên Kinh Doanh FPT Telecom Phú Yên

FPT Telecom - Phú Yên

Cạnh tranh | Nhân viên

10/01/2017

Thợ Khoan Hầm

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Đà Nẵng, Phú Yên

Thương lượng | Nhân viên

27/12/2016

Nhân Viên Kỹ Thuật Lấy Mẫu Bê Tông

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Phú Yên

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

27/12/2016

Nhân Viên Nấu Ăn

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Phú Yên

3,500,000VNĐ - 4,200,000VNĐ | Nhân viên

27/12/2016

Lái Máy Khoan Hầm

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Phú Yên

Thương lượng | Nhân viên

27/12/2016

Công Thợ Điện Nước Bậc 3/7

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Phú Yên

5,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

27/12/2016

Công Nhân Kỹ Thuật Điện

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Khánh Hòa, Phú Yên

5,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

21/12/2016

Nhân Viên Địa Chất

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Bình Định, Phú Yên

7,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

21/12/2016

Nhân Viên Trắc Địa

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Bình Định, Đà Nẵng, Phú Yên

7,500,000VNĐ - 14,000,000VNĐ | Nhân viên

19/12/2016

Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Phú Yên

5,500,000VNĐ - 6,500,000VNĐ | Nhân viên

19/12/2016

Thợ Điện Nước

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Phú Yên

5,500,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

19/12/2016

Nhân Viên Kỹ Thuật Ca

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Phú Yên

6,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

19/12/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-