Tìm thấy 52 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Phú Yên"

Trưởng Phòng Kỹ Thuật - Cơ Điện

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Phú Yên

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

24/08/2016

Chuyên Viên Phòng Kỹ Thuật - Cơ Điện

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Phú Yên

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

24/08/2016

Trưởng Phòng Tổng Hợp

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Phú Yên

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

24/08/2016

Phó Giám Đốc Xí Nghiệp

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Phú Yên

15,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

24/08/2016

Trưởng Ca Điều Hành Hầm

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Phú Yên

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

24/08/2016

Chuyên Viên Phòng Tổng Hợp (HCNS)

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Phú Yên

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

24/08/2016

Trưởng Phòng Thiết bị

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Bình Định, Phú Yên

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

23/08/2016

Lái Máy Khoan Hầm

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Phú Yên

Thương lượng | Nhân viên

22/08/2016

Lái Máy Khoan Bê Tông

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Phú Yên

Thương lượng | Nhân viên

22/08/2016

Công Thợ Điện Nước Bậc 3/7

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Đà Nẵng, Phú Yên

5,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

22/08/2016

Giám Sát Bán Hàng Kênh Bệnh Viện Khánh Hoà, Phú Yên

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Khánh Hòa, Phú Yên

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

22/08/2016

Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện : Phú Yên

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Phú Yên

7,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

22/08/2016

ASM Nam Trung Bộ

Công Ty Cổ Phần Karofi Việt Nam - Bình Định, Hồ Chí Minh, Phú Yên

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Giám đốc

16/08/2016

Phụ Trách Phòng HCNS

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Phú Yên

Thương lượng | Nhân viên

09/08/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-