Tìm thấy 32 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Phú Yên"

Giám sát bán hàng

Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt - Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

19/07/2018

QUẢN LÝ KINH DOANH KHU VỰC

Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt - Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên

30,000,000VNĐ - 40,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

19/07/2018

Sales Supervisor (PN - KV Nam Trung Bộ)

Công Ty Cổ Phần Dược Pha Nam - Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

13/07/2018

Nhân Viên Thẩm Định Hồ Sơ Tại Nhà - Phú Yên

FE Credit - Phú Yên

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

04/07/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-