Tìm thấy 69 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Phú Yên"

Chỉ Huy Nổ Mìn

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Phú Yên

Thương lượng | Nhân viên

29/04/2016

Thợ Nổ Mìn

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Phú Yên

Thương lượng | Nhân viên

29/04/2016

Kỹ Sư Cơ Điện

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Phú Yên

Thương lượng | Nhân viên

29/04/2016

Lái Máy Khoan Hầm

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Phú Yên

Thương lượng | Nhân viên

29/04/2016

Lái Máy Khoan Bê Tông

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Phú Yên

Thương lượng | Nhân viên

29/04/2016

Lái Xe Hạng D

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Phú Yên

Thương lượng | Nhân viên

29/04/2016

Lái Xe Ben 15 Tấn

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Phú Yên

Thương lượng | Nhân viên

29/04/2016

Kỹ Sư Thiết Kế

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Phú Yên

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

29/04/2016

Nhân Viên Kế Hoạch

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Phú Yên

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

29/04/2016

Kỹ Sư Cầu - Đường

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Phú Yên

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

29/04/2016

Phó Phòng Thí Nghiệm

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Phú Yên

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

29/04/2016

Kỹ Sư Thường Trú

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Đà Nẵng, Hà Nội, Phú Yên

Hơn 5,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

29/04/2016

Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Đà Nẵng, Hà Nội, Phú Yên

Hơn 5,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

29/04/2016

Giám Sát Viên Cầu / Đường

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Đà Nẵng, Hà Nội, Phú Yên

Hơn 5,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

29/04/2016

Giám Sát Viên Hầm

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Đà Nẵng, Hà Nội, Phú Yên

Hơn 5,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

29/04/2016

Kỹ Thuật Viên CAD

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Đà Nẵng, Hà Nội, Phú Yên

Hơn 5,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

29/04/2016

Kỹ Sư Quản Lý Tiến Độ

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Đà Nẵng, Hà Nội, Phú Yên

Hơn 5,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

29/04/2016

Kỹ Sư Cơ - Điện Cao Cấp

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Đà Nẵng, Hà Nội, Phú Yên

Hơn 5,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

29/04/2016

Kỹ Sư Trắc Đạc

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Đà Nẵng, Hà Nội, Phú Yên

Hơn 5,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

29/04/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng

-