Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Quản lý chất lượng (QA / QC)" | Địa điểm "Phú Thọ"

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

Công ty TNHH HAEHWA VINA. - Phú Thọ

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

10/04/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-