Tìm thấy 24 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Dịch vụ khách hàng" | Địa điểm "Phú Thọ"

[Phú Thọ ] Head Of Customer Service Officers

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Phú Thọ

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
20/08/2019

Nhân Viên Tư Vấn Trả Góp Tại TX Phú Thọ

HD SAISON FINANCE CO., LTD. - Phú Thọ

5,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên
20/08/2019

[TP Việt Trì] Trưởng Nhóm Kinh Doanh Thu Nhập Cao

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Phú Thọ

12,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
16/08/2019

Nhân Viên Quầy Rau Quả - Big C Việt Trì

Hệ Thống Big C Việt Nam - Phú Thọ

4,000,000VNĐ - 5,500,000VNĐ | Nhân viên
15/08/2019

[Tx. Phú Thọ] Quản Lý Cửa Hàng FPT Shop

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Phú Thọ

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
02/08/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-