Tìm thấy 17 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Ninh Thuận"

GIÁM SÁT KINH DOANH TẠI TỈNH NINH THUẬN

HD SAISON FINANCE CO., LTD. - Ninh Thuận

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

04/01/2017

HOẠ VIÊN KIẾN TRÚC

Công Ty Cổ Phần Thành Đông Ninh Thuận - Ninh Thuận

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

21/12/2016

Nhân Viên Kỹ Thuật - Ban Quản Lý Dự Án

Công Ty Cổ Phần Thành Đông Ninh Thuận - Ninh Thuận

3,500,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

21/12/2016

Kiến Trúc Sư

Công Ty Cổ Phần Thành Đông Ninh Thuận - Ninh Thuận

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

21/12/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-