Tìm thấy 3 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Nhà hàng / Dịch vụ ăn uống" | Địa điểm "Ninh Bình"

Bếp Phó Nhà Hàng

Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh - Ninh Bình

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
13/09/2019

Bếp Trưởng Nhà Hàng

Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh - Ninh Bình

12,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
13/09/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-