Tìm thấy 38 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch (tiếng Nhật)" | Địa điểm "Nhật Bản"

Web Developer (LAMP, N2)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

2,500USD - 4,400USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
15/11/2019

Programmer (N2)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

3,000USD - 3,900USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
15/11/2019

System Engineer (N2)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

3,300USD - 4,700USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
15/11/2019

Project Manager (N2)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

3,300USD - 4,700USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
15/11/2019

iOS Developer (N2)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

3,000USD - 5,000USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
15/11/2019

Trưởng Đại Diện Tại Tokyo và Osaka

Công Ty CP Tập đoàn TMS - Nhật Bản

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
14/11/2019

Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí ( N2- Làm ở Nhật)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
11/11/2019

Kỹ Sư Phần Mềm (N2- Làm ở Nhật)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
11/11/2019

Kỹ Sư Cơ Điện Tử (JLPT N2 - Làm việc ở Nhật)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
11/11/2019

Software Development Engineer (Làm việc ở Nhật)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

Hơn 45,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
11/11/2019

Web Engineer (N3/N2 Làm việc ở Nhật)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

2,000USD - 2,500USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
11/11/2019

Business Consultant (Tiếng Nhật N1)

FPT Software - Nhật Bản

Thương lượng | Nhân viên
05/11/2019

[Tokyo] 01 Bridge Software Engineer (BrSE)

FPT Software - Nhật Bản

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
04/11/2019

[Tokyo] 01 Telecom Domain Expert

FPT Software - Nhật Bản

Thương lượng | Nhân viên
04/11/2019

[Tokyo] Java SE / Java BrSE

FPT Software - Nhật Bản

Thương lượng | Nhân viên
01/11/2019

[Tokyo] 02 Unity/Python Software Engineer

FPT Software - Nhật Bản

Cạnh tranh | Nhân viên
01/11/2019

[Tokyo] 01 Infra Developer

FPT Software - Nhật Bản

Cạnh tranh | Nhân viên
01/11/2019

[Nhật Bản] Java PHP Software Engineer

FPT Software - Nhật Bản

Cạnh tranh | Nhân viên
01/11/2019

[Tokyo] 10 SAP Engineer

FPT Software - Nhật Bản

Cạnh tranh | Nhân viên
23/10/2019

[Tokyo] 03 Java SE

FPT Software - Nhật Bản

Cạnh tranh | Nhân viên
23/10/2019

[Nagano] 03 Java BrSE

FPT Software - Nhật Bản

Cạnh tranh | Nhân viên
23/10/2019

[Tokyo] 02 Python BrSE

FPT Software - Nhật Bản

Cạnh tranh | Nhân viên
23/10/2019

10 IT Network Làm Việc Tại Nhật Bản

FPT Software - Nhật Bản

Thương lượng | Nhân viên
18/10/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-