Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Hàng gia dụng" | Địa điểm "Nghệ An"

Quản Lý Kinh Doanh GT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA OPEC - Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng
30/07/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-