Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Hàng gia dụng" | Địa điểm "Nghệ An"

Giám Sát Kinh Doanh Kênh Bếp Khu Vực Thanh Hóa - Nghệ An

Công Ty Cổ Phần TARA - Nghệ An, Thanh Hóa

10,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

11/04/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-