Tìm thấy 22 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Dịch vụ khách hàng" | Địa điểm "Nghệ An"

[Vinh - Nghệ An] Head Of Customer Service Officers

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Nghệ An

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
20/08/2019

[TP Vinh] Trưởng Nhóm Kinh Doanh Thu Nhập Cao

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Nghệ An

12,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
15/08/2019

[TP. Vinh] Giám Đốc Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Nghệ An

30,000,000VNĐ - 35,000,000VNĐ | Giám đốc
14/08/2019

[Vinh - Nghệ An] Customer Service Officer

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Nghệ An

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
06/08/2019

[NGHỆ AN] Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà - TP. Vinh, Quỳ Châu

FE Credit - Nghệ An

7,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
06/08/2019

[TP Vinh] QUẢN LÝ CỦA HÀNG HIGHLANDS COFFEE

Viet Thai International Company - Nghệ An

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng
30/07/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-