Tìm thấy 7 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Thư ký / Hành chánh" | Địa điểm "Nam Định"

Nhân Viên Văn Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN TCE VINA DENIM - Nam Định

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

20/02/2019

Trưởng Phòng Nhân Sự

CÔNG TY CỔ PHẦN TCE VINA DENIM - Nam Định

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

15/02/2019

Nhân Viên Nhân Sự

CÔNG TY CỔ PHẦN TCE VINA DENIM - Nam Định

Thương lượng | Nhân viên

29/01/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-