Tìm thấy 80 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Nam Định"

Trưởng Khu Vực

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Nam Định, Lào Cai

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

25/08/2016

Trưởng Khu Vực

Công Ty Cổ Phần ST Toàn Cầu - Long An, Nghệ An, Nam Định

18,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

08/08/2016

Giám Đốc Miền

Công Ty Cổ Phần ST Toàn Cầu - Long An, Nghệ An, Nam Định

30,000,000VNĐ - 40,000,000VNĐ | Giám đốc

08/08/2016

CI Manager

Spectre Garment Technologies Vietnam - Nam Định

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

24/08/2016

Production Manager

Spectre Garment Technologies Vietnam - Nam Định

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

24/08/2016

ASM Miền Bắc

Công ty TNHH Tiếp Vận Bom - Hà Nam, Nam Định, Yên Bái

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

23/08/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-