Tìm thấy 264 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Long An"

Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực Mêkong

Công ty TNHH Dược Thuận Gia - Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

07/09/2018

Kế Toán Thuế + Bảo Hiểm

CÔNG TY TNHH NÔNG HẢI - Long An

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

07/09/2018

Kế Toán Kho (Thủ Kho)

CÔNG TY TNHH NÔNG HẢI - Long An

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

07/09/2018

Nhân Viên Kinh Doanh ( Long An )

Công Ty Cổ Phần Sơn Jymec Việt Nam - Long An

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

06/09/2018

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Công Ty TNHH Âu Cơ - Long An

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

06/09/2018

Đại Diện Kinh Doanh Khu Vực

Công Ty TNHH TM DV GTS Thiên Lộc - Bến Tre, Cà Mau, Long An

5,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

04/09/2018

Nhân Viên Bảo Vệ

Avery Dennison RIS Vietnam - Long An

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

31/08/2018

Nhân Viên Lễ Tân

Avery Dennison RIS Vietnam - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

31/08/2018

Nhân Viên Nhập Liệu

Avery Dennison RIS Vietnam - Long An

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

31/08/2018

Nhân Viên Logistic

Avery Dennison RIS Vietnam - Long An

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

31/08/2018

Giám Sát Sản Xuất

Avery Dennison RIS Vietnam - Long An

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

31/08/2018

Tổ Trưởng Kiểm Soát Chất Lượng

Avery Dennison RIS Vietnam - Long An

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

31/08/2018

Nhân Viên Vận Hành Máy In Offset

Avery Dennison RIS Vietnam - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

31/08/2018

Nhân Viên Tuyển Dụng

Avery Dennison RIS Vietnam - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Mới đi làm

31/08/2018

NHÂN VIÊN MARKETING ONLINE

CTY TNHH HẢI SƠN - Long An

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

31/08/2018

Brand Marketing

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HÀ LAN - Long An

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

31/08/2018

Trưởng/Phó Phòng Kế Toán Quản Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HÀ LAN - Long An

18,000,000VNĐ - 22,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

31/08/2018

Nhân Viên Bảo Trì Điện

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HÀ LAN - Long An

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

31/08/2018

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HÀ LAN - Long An

10,000,000VNĐ - 13,000,000VNĐ | Nhân viên

31/08/2018

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HÀ LAN - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

31/08/2018

Nhân Viên Nhân Sự Tuyển Dụng

Công ty TNHH TM DV Cơ khí Linh Phong - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

30/08/2018

Nhân Viên Cơ Khí

CÔNG TY TNHH SX TM KT Công Nghệ 2T - Long An

6,400,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

24/08/2018

Phó Giám Đốc Nhà Máy Sản Xuất

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA - Long An

Thương lượng | Quản lý cấp cao

24/08/2018

Trưởng Bộ Phận Kỹ Thuật (Nội Thất)

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA - Long An

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

24/08/2018

Trưởng Bộ Phận Sản Xuất (Quản Đốc)

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA - Long An

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

24/08/2018

Trưởng Bộ Phận Kcs

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA - Long An

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

24/08/2018

Trưởng Bộ Phận Kế Hoạch & QS

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA - Long An

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

24/08/2018

Quản Đốc Sửa Chữa Chung

Công Ty TNHH Ô Tô Dũng Phong (Hyundai Long An) - Long An

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

22/08/2018

Tổ Trưởng Sửa Chữa Chung

Công Ty TNHH Ô Tô Dũng Phong (Hyundai Long An) - Long An

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

20/08/2018

Tổ Trưởng Sơn

Công Ty TNHH Ô Tô Dũng Phong (Hyundai Long An) - Long An

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

20/08/2018

Tổ Trưởng Đồng

Công Ty TNHH Ô Tô Dũng Phong (Hyundai Long An) - Long An

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

20/08/2018

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công ty CP Sản xuất thương mại SMC Long An - Long An

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

17/08/2018

Chuyên Viên Giám Sát Xây Dựng

THẮNG LỢI GROUP - Hồ Chí Minh, Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

16/08/2018

NHÂN VIÊN THỦ KHO

Công ty Cổ Phần Inox Diệu Thịnh - Long An

Thương lượng | Nhân viên

16/08/2018

Nhân Viên QC

Công ty Cổ Phần Inox Diệu Thịnh - Long An

Thương lượng | Nhân viên

16/08/2018

KỸ SƯ TỰ ĐỘNG HÓA

CÔNG TY TNHH SX TM CƠ KHÍ HỒNG KÝ - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

15/08/2018

KỸ SƯ R&D CƠ KHÍ

CÔNG TY TNHH SX TM CƠ KHÍ HỒNG KÝ - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

15/08/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-