Tìm thấy 358 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Long An"

Quản Lý Sản Xuất - Long An

Công Ty TNHH Hiệp Thanh - Long An

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

19/10/2018

[PHONG VŨ COMPUTER_LONG AN] Quản Lý Cửa Hàng

Công Ty CP TM-DV Phong Vũ - Long An

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

19/10/2018

[PHONG VŨ COMPUTER_LONG AN] Giám Sát Cửa Hàng

Công Ty CP TM-DV Phong Vũ - Long An

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

19/10/2018

Sinh Viên Thực Tập Sản Xuất (Có Trợ Cấp)

Công Ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông - Long An

3,000,000VNĐ - 3,500,000VNĐ | Sinh viên/ Thực tập sinh

19/10/2018

Quản Lý Kho Ngoại Quan (Long An)

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA OPEC - Long An

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

18/10/2018

Nhân Viên Thu Hồi Công Nợ

Công ty CP Sản xuất thương mại SMC Long An - Long An

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

14/11/2018

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí - Long An

Công ty TNHH Vi Lữ - Long An

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

13/11/2018

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng / QC / QA

Công ty TNHH Vi Lữ - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

13/11/2018

Nhân Viên Quản Lý Ca

Công ty TNHH Vi Lữ - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

13/11/2018

Nhân Viên QA

Công ty TNHH Vi Lữ - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

13/11/2018

Nhân Viên Cơ Điện

Công ty TNHH Vi Lữ - Long An

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

13/11/2018

Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Máy Thổi Chai Nhựa

Công ty TNHH Vi Lữ - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

13/11/2018

Kế Toán Tổng Hợp

Công ty TNHH Vi Lữ - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

13/11/2018

Trợ Lý Giám Đốc

Công Ty TNHH SX-TM Thép Tây Nam - Long An

Thương lượng | Nhân viên

12/11/2018

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

Công Ty TNHH SX-TM Thép Tây Nam - Long An

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

12/11/2018

Trưởng Bộ Phận Quản Lý Sản Xuất

Công Ty TNHH SX-TM Thép Tây Nam - Long An

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

12/11/2018

Nhân Viên Cơ Khí

Công Ty TNHH SX-TM Thép Tây Nam - Long An

Thương lượng | Nhân viên

12/11/2018

Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực Mêkong

Công ty TNHH Dược Thuận Gia - Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

09/11/2018

Nhân Viên Quản Lý Kho Hàng Tại Long An

Công ty TNHH HUNUFA - Long An

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

09/11/2018

Kế Toán Làm Việc Tại Long An

Công ty TNHH HUNUFA - Long An

5,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

09/11/2018

Nhân Viên Cơ Khí

Công ty TNHH HUNUFA - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

09/11/2018

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu (Arico) - Long An

15,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Mới đi làm

08/11/2018

Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ

Công Ty TNHH Long Vĩ Việt Nam - Long An

6,500,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

08/11/2018

Nhân Viên Khai Thác Merchandise

Công Ty TNHH Long Vĩ Việt Nam - Long An

6,500,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

08/11/2018

Nhân Viên IT (IT Support)

Công Ty TNHH Long Vĩ Việt Nam - Long An

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

08/11/2018

Kế Toán Trưởng

Công Ty TNHH Long Vĩ Việt Nam - Long An

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

08/11/2018

Nhân Viên PPS Biết Tiếng Anh

Công Ty TNHH Long Vĩ Việt Nam - Long An

6,500,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

08/11/2018

NHÂN VIÊN TỔNG VỤ BIẾT TIẾNG ANH

Công Ty TNHH Long Vĩ Việt Nam - Long An

6,500,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

08/11/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-