Tìm thấy 258 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Long An"

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

CÔNG TY TNHH SX TM CƠ KHÍ HỒNG KÝ - Long An

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

22/09/2018

Nhân Viên Cơ Khí Long An

CÔNG TY TNHH MTV TM DV VÀ CƠ KHÍ ĐINH NGỌC PHONG - Long An

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

20/09/2018

Kỹ Sư Cơ Khí Công Trình

CÔNG TY TNHH MTV TM DV VÀ CƠ KHÍ ĐINH NGỌC PHONG - Long An

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

20/09/2018

Nhân Viên Thu Mua Nam

CÔNG TY TNHH DÂY CÁP ĐIỆN TA TUN ĐỆ NHẤT - Long An

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

20/09/2018

Quản Lý Kho

CÔNG TY TNHH DÂY CÁP ĐIỆN TA TUN ĐỆ NHẤT - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

20/09/2018

Kế Toán Viên

CÔNG TY TNHH DÂY CÁP ĐIỆN TA TUN ĐỆ NHẤT - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

20/09/2018

Nhân Viên Vận Hành CNC

Công Ty TNHH Âu Cơ - Long An

Cạnh tranh | Nhân viên

19/09/2018

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SẢN XUẤT

CÔNG TY TNHH SX TM CƠ KHÍ HỒNG KÝ - Long An

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

19/09/2018

Nhân Viên Kinh Doanh Dầu Nhớt Tại Long An

Công Ty TNHH Âu Cơ - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Mới đi làm

18/09/2018

Trợ Lý Dự Án

Công Ty TNHH Âu Cơ - Hồ Chí Minh, Long An

Thương lượng | Nhân viên

18/09/2018

Nhân Viên Pha Màu

Công Ty TNHH La Mã - Long An

Thương lượng | Nhân viên

15/09/2018

NHÂN VIÊN QC THỰC PHẨM

Công Ty TNHH La Mã - Long An

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

15/09/2018

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Công ty TNHH La Mã - Long An

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

15/09/2018

Kỹ Sư Chế Tạo Máy

Công Ty TNHH La Mã - Long An

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

15/09/2018

Nhân Viên Mua Hàng Vật Tư

Công ty TNHH TM DV Cơ khí Linh Phong - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

13/09/2018

Nhân Viên Gia Công Cơ Khí

Công ty TNHH TM DV Cơ khí Linh Phong - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

13/09/2018

Nhân Viên Kinh Doanh (Long An )

Công Ty TNHH Phú Nông - Long An

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Mới đi làm

13/09/2018

Nhân Viên In Flexo Bao Bì Giấy

Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Việt Trung Long An - Long An

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

12/09/2018

Nhân Viên Bế Bao Bì Giấy

Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Việt Trung Long An - Long An

5,500,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Mới đi làm

12/09/2018

Quản Lý Sản Xuất (Tổ Dợn Sóng)

Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Việt Trung Long An - Long An

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

12/09/2018

Quản Lý Sản Xuất (Tổ In Flexo)

Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Việt Trung Long An - Long An

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

12/09/2018

Nhân Viên IT Helpdesk

Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Việt Trung Long An - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

12/09/2018

Kế Toán Công Nợ

Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Việt Trung Long An - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

12/09/2018

Nhân Viên KCS / QC

Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Việt Trung Long An - Long An

Thương lượng | Mới đi làm

12/09/2018

[Long An] Nhân Viên QC

Công Ty TNHH R- Pac Việt Nam - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

11/09/2018

Nhân Viên Thư Ký Sản Xuất

Công Ty TNHH Âu Cơ - Hồ Chí Minh, Long An

Thương lượng | Nhân viên

10/09/2018

Nhân Viên Điều Phối

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phú Tường - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

08/09/2018

Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực Mêkong

Công ty TNHH Dược Thuận Gia - Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

07/09/2018

Kế Toán Thuế + Bảo Hiểm

CÔNG TY TNHH NÔNG HẢI - Long An

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

07/09/2018

Kế Toán Kho (Thủ Kho)

CÔNG TY TNHH NÔNG HẢI - Long An

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

07/09/2018

Nhân Viên Kinh Doanh ( Long An )

Công Ty Cổ Phần Sơn Jymec Việt Nam - Long An

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

06/09/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-