Tìm thấy 3 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Xuất nhập khẩu / Ngoại thương" | Địa điểm "Long An"

Thủ Kho (Nguyên Liệu Hóa Chất)

Công Ty TNHH Kiến Vương - Long An

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
16/06/2020

Điều Phối Viên Xuất Nhập Khẩu

Lavifood - Long An, Tây Ninh

Cạnh tranh | Nhân viên
02/06/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io