Tìm thấy 10 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Xây dựng" | Địa điểm "Long An"

Giám Sát Thi Công

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT HÙNG XƯƠNG - Long An

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

26/03/2019

Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng (Long An)

Công Ty CP Xây Dựng U&I - Long An

7,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

19/03/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-