Tìm thấy 11 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Xây dựng" | Địa điểm "Long An"

Kỹ Sư Giám Sát Dự Án

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÉP QSB - Long An

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
06/01/2020

Kỹ Sư Kết Cấu

AA Corporation - Hồ Chí Minh, Long An

16,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên
04/01/2020

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÉP QSB - Long An

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
31/12/2019

Kỹ Sư Quản Lý Chất Lượng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÉP QSB - Long An

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
31/12/2019

NHÂN VIÊN LẤY MẪU

Công ty Cổ Phần Bê Tông IBS - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
23/12/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-