Tìm thấy 15 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Vật tư / Mua hàng" | Địa điểm "Long An"

Nhân Viên Mua Hàng Vật Tư

Công ty TNHH TM DV Cơ khí Linh Phong - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

03/12/2018

Quản Lý Kho Nguyên Vật Liệu

Công ty TNHH Sơn Nero - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

30/11/2018

Nhân Viên Khai Thác Merchandise

Công Ty TNHH Long Vĩ Việt Nam - Long An

6,500,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

08/11/2018

Nhân Viên PPS Biết Tiếng Anh

Công Ty TNHH Long Vĩ Việt Nam - Long An

6,500,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

08/11/2018

Nhân Viên Thu Mua Nam

CÔNG TY TNHH DÂY CÁP ĐIỆN TA TUN ĐỆ NHẤT - Long An

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

06/11/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-