Tìm thấy 12 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Vật tư / Mua hàng" | Địa điểm "Long An"

Nhân Viên Mua Nguyên Liệu

Công Ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông - Hồ Chí Minh, Long An

5,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

14/02/2019

Trưởng Phòng Vật Tư

Công ty Cổ Phần BMC Việt Nam - Long An

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

30/01/2019

Nhân Viên Mua Hàng Trong Nước

Công ty Cổ Phần BMC Việt Nam - Long An

7,500,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

30/01/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-