Tìm thấy 33 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Thư ký / Hành chánh" | Địa điểm "Long An"

Production Staff

Công Ty TNHH Think Outside - Long An

Thương lượng | Nhân viên

11/06/2019

Nhân Viên QA Văn Phòng

Công ty TNHH Túi Xách Simone VN - Long An

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

04/06/2019

Trợ Lý Tiếng Trung

Công Ty TNHH Giầy Fuluh - Long An

Cạnh tranh | Nhân viên

24/06/2019

Nhân Viên Hành Chính Lễ Tân

Công Ty Cổ Phần Nafoods Group - Long An

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

20/06/2019

Executive Assistant to VP

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam - Long An

Thương lượng | Nhân viên

14/06/2019

Admin Leader for Sample Management

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam - Long An

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

14/06/2019

Trợ Lý Giám Đốc Tài Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED - Long An

12,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Nhân viên

14/06/2019

Nhân Viên Chấm Công

Công Ty TNHH Giầy Fuluh - Long An

Thương lượng | Nhân viên

14/06/2019

Trợ Lý Thu Mua

Công Ty Cổ Phần Inox Diệu Thịnh - Long An

Thương lượng | Nhân viên

05/06/2019

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ PHƯỚC GIA - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

03/06/2019

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT HÙNG XƯƠNG - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

31/05/2019

Nhân Viên Thống Kê

Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy - Long An

Cạnh tranh | Nhân viên

14/05/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-