Tìm thấy 26 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Thư ký / Hành chánh" | Địa điểm "Long An"

Trợ Lý Kinh Doanh (Tiếng Trung - KCN Thuận Đạo)

CareerLink's Client - Long An

7,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên
17/10/2019

Sales Assistant - Tiếng Nhật - Long An

CareerLink’s Client - Long An

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
15/10/2019

Nhân Viên Admin Thu Mua

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Gia Đình Anco - Long An

7,500,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Mới đi làm
11/10/2019

Nhân Viên Nhập Liệu Đơn Hàng

Avery Dennison RIS Vietnam - Long An

5,000,000VNĐ - 5,500,000VNĐ | Nhân viên
20/09/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-