Tìm thấy 3 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Nội thất / Ngoại thất" | Địa điểm "Long An"

Nhân Viên Thiết Kế Photoshop (Đức Hòa - Long An)

CareerLink’s Client - Long An

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

16/04/2019

Trưởng Bộ Phận Kế Hoạch & QS

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA - Long An

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

10/04/2019

Trưởng Bộ Phận Sản Xuất (Quản Đốc)

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA - Long An

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

10/04/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-