Tìm thấy 14 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Nhân sự" | Địa điểm "Long An"

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT HÙNG XƯƠNG - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

29/01/2019

NHÂN VIÊN NHÂN SỰ

Công Ty TNHH MTV Exzen Việt Nam - Long An

Thương lượng | Nhân viên

25/01/2019

Nhân Viên Nhân Sự Tuyển Dụng

Công ty TNHH TM DV Cơ khí Linh Phong - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

21/01/2019

Phó Phòng Hành Chánh

Công Ty Cổ Phần Dệt May Đông Khánh - Long An

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

09/01/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-