Tìm thấy 17 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Nhân sự" | Địa điểm "Long An"

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự (Long An)

CareerLink’s Client - Long An

20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

24/06/2019

Nhân Viên Đào Tạo Nhân Sự

Công Ty TNHH Giầy Fuluh - Long An

Thương lượng | Nhân viên

14/06/2019

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ PHƯỚC GIA - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

03/06/2019

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT HÙNG XƯƠNG - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

31/05/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-