Tìm thấy 17 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Hóa chất / Sinh hóa / Thực phẩm" | Địa điểm "Long An"

Trưởng Phòng Nghiên Cứu Và Phát Triển (R&D)

Công Ty Cổ Phần Thiện Phú Sĩ - Long An

20,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
20/10/2020

Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm

Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy - Long An

Thương lượng | Nhân viên
15/10/2020

Nhân Viên Kinh Doanh - Long An

Công Ty TNHH FNANO - Long An

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
14/10/2020

Kỹ Sư Hóa

Công Ty Cổ Phần Thép TVP - Long An

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên
21/09/2020

Quản Lý Kinh Doanh Ngành CN Sinh Học - Long An

CÔNG TY TNHH MEDIWORLD - Long An

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
15/09/2020

Quản Lý Bán Hàng Kênh OTC - Long An

Công Ty TNHH Novopharm - Long An

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
15/09/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io