Tìm thấy 25 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Điện / Điện tử" | Địa điểm "Long An"

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - BẢO TRÌ ĐIỆN

TẬP ĐOÀN TUẤN ÂN - Long An

11,000,000VNĐ - 13,000,000VNĐ | Nhân viên
30/10/2020

TRỢ LÝ NHÀ MÁY

TẬP ĐOÀN TUẤN ÂN - Long An

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng
28/10/2020

NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

TẬP ĐOÀN TUẤN ÂN - Long An

Thương lượng | Nhân viên
26/10/2020

Đại Diện Bán Hàng Long An

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Long An

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên
15/10/2020

Đại Diện Bán Hàng Long An

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Long An

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên
07/10/2020

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIM TÍN - Long An

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
06/10/2020

Nhân Viên Cơ Điện

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GN - Hồ Chí Minh, Long An

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
05/10/2020

KỸ SƯ ĐIỆN ( Thủ Thừa - Long An)

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA - Long An

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
02/10/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io