Tìm thấy 14 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Dệt may / Da giày" | Địa điểm "Long An"

Cán Bộ Quản Chuyền Sản Xuất

Công Ty TNHH Giầy Fuluh - Long An

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

26/01/2019

Chemical Engineer (CE)

Công Ty TNHH Giầy Fuluh - Long An

Cạnh tranh | Nhân viên

26/01/2019

Training Superintendent

Công Ty TNHH Giầy Fuluh - Long An

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

26/01/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-