Tìm thấy 18 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch (tiếng Nhật)" | Địa điểm "Long An"

Merchandiser (Tiếng Nhật N3/N2 - Long An)

CareerLink’s Client - Long An

7,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

16/04/2019

Sales Assistant - Tiếng Nhật - Long An

CareerLink’s Client - Long An

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

15/04/2019

Sale Assistant - Tiếng Nhật, Long An

G.A. CONSULTANTS VIETNAM' Client - Long An

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

05/04/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-