Tìm thấy 121 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Long An"

NHÂN VIÊN MARKETING

A.I. GLOBAL SUN PARTNERS JSC (AGS) - Long An

Thương lượng | Nhân viên

17/02/2017

Nhân Viên Kiểm Hàng (QA/QC)

Công Ty TNHH Ipack - Hồ Chí Minh, Long An

4,500,000VNĐ - 5,500,000VNĐ | Nhân viên

16/02/2017

Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Hoa)

Công Ty TNHH Ipack - Hồ Chí Minh, Long An

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

16/02/2017

Tổ Trưởng QC

Công Ty TNHH Ipack - Hồ Chí Minh, Long An

Thương lượng | Nhân viên

16/02/2017

Trưởng Ban Cải Tiến

MIDA Precision Mold Co., Ltd. - Long An

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

16/02/2017

Quản Trị Viên Tập Sự

MIDA Precision Mold Co., Ltd. - Long An

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

16/02/2017

NHÂN VIÊN Y TẾ

CÔNG TY TNHH BODYNITS - Long An

Cạnh tranh | Nhân viên

16/02/2017

Trường Phòng Xuất Nhập Khẩu

CareerLink’s Client - Long An

700USD - 1,500USD | Quản lý / Trưởng phòng

14/02/2017

Nhân Viên QC Quá Trình

Công Ty Cổ Phần Kim Tín Long An - Long An

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

13/02/2017

Kế Toán Hàng Tồn Kho

Công Ty Cổ Phần Kim Tín Long An - Long An

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

13/02/2017

Trưởng CA

Công Ty Cổ Phần Kim Tín Long An - Long An

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

13/02/2017

Trưởng Phòng HCNS

Công Ty Cổ Phần Kim Tín Long An - Long An

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

13/02/2017

Tổ Trưởng Tuyển Dụng- Đào Tạo

Công Ty Cổ Phần Kim Tín Long An - Long An

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

13/02/2017

Nhân Viên QC Sản Phẩm

Công Ty Cổ Phần Kim Tín Long An - Long An

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

13/02/2017

Nhân Viên Iso

Công Ty Cổ Phần Kim Tín Long An - Long An

Thương lượng | Nhân viên

13/02/2017

Nhân Viên Mua Hàng

MIDA Precision Mold Co., Ltd. - Long An

Thương lượng | Nhân viên

13/02/2017

Tổ Trưởng Quản Lý Hệ Thống

Công Ty Cổ Phần Kim Tín Long An - Long An

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

13/02/2017

Nhân viên kỹ thuật ép - ME

MIDA Precision Mold Co., Ltd. - Long An

Thương lượng | Nhân viên

13/02/2017

Nhân Viên Điều Độ Sản Xuất

Công Ty Cổ Phần Kim Tín Long An - Long An

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

13/02/2017

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Kim Tín Long An - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

13/02/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật May

CÔNG TY TNHH BODYNITS - Long An

7,000,000VNĐ - 13,000,000VNĐ | Nhân viên

10/02/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-