Tìm thấy 162 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Long An"

Senior Merchandisers - Garment Bulk Production

Alpine Creations Viet Nam Co.,ltd - Long An

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

21/01/2017

Senior Merchandisers - Development/ Bulk Trims

Alpine Creations Viet Nam Co.,ltd - Long An

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

21/01/2017

Senior Merchandisers - Development/ Bulk Fabric

Alpine Creations Viet Nam Co.,ltd - Long An

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

21/01/2017

Senior Merchandisers - Sampling Development

Alpine Creations Viet Nam Co.,ltd - Long An

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

21/01/2017

Quản Lý Cửa Hàng_Long An

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Long An

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

20/01/2017

Fabric Development

Alpine Creations Viet Nam Co.,ltd - Long An

Thương lượng | Quản lý cấp cao

20/01/2017

Production Manager

Alpine Creations Viet Nam Co.,ltd - Long An

Cạnh tranh | Quản lý cấp cao

20/01/2017

Tax Accountant (Long An)

CareerLink’s Client - Long An

1,000USD - 1,500USD | Trưởng nhóm / Giám sát

20/01/2017

Internal Controller (Long An)

CareerLink’s Client - Long An

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

20/01/2017

General Accountant (Long An)

CareerLink’s Client - Long An

800USD - 1,200USD | Trưởng nhóm / Giám sát

20/01/2017

HRBP Manager

Công Ty CPSX Nhựa Duy Tân - Long An

Hơn 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

14/01/2017

Trường Phòng Xuất Nhập Khẩu

CareerLink’s Client - Long An

700USD - 1,500USD | Quản lý / Trưởng phòng

14/01/2017

Nhân Viên Mua Hàng

Công Ty TNHH Think Outside - Long An

Thương lượng | Nhân viên

12/01/2017

Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng

THẮNG LỢI GROUP - Hồ Chí Minh, Long An

5,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Mới đi làm

12/01/2017

CHUYÊN VIÊN MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

THẮNG LỢI GROUP - Hồ Chí Minh, Long An

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Nhân viên

12/01/2017

Trưởng Phòng Sản Xuất

Công Ty CPSX Nhựa Duy Tân - Long An

Hơn 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

09/01/2017

Payable Accountant (Leader)

CareerLink’s Client - Long An

800USD - 1,000USD | Nhân viên

05/01/2017

Trưởng Phòng Mua Hàng

Công Ty TNHH Think Outside - Long An

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

05/01/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-