Tìm thấy 28 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Lạng Sơn"

[Thị trấn Lộc Bình] Quản Lý Cửa Hàng FPT Shop

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Lạng Sơn

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

19/04/2019

[Tp. Lạng Sơn] Quản Lý Cửa Hàng FPT Shop

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Lạng Sơn

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

19/04/2019

Nhân Viên Kinh Doanh [Lạng Sơn]

Công ty Cổ Phần Sakuko Việt Nam - Lạng Sơn

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

17/04/2019

Trưởng Văn Phòng Giao Dịch Lộc Bình, Lạng Sơn

FPT Telecom - Lạng Sơn

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

01/04/2019

Trưởng Văn Phòng Giao Dịch Hữu Lũng, Lạng Sơn

FPT Telecom - Lạng Sơn

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

29/03/2019

[Lạng Sơn] Quản Lý Cửa Hàng Kỹ Thuật Số

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Lạng Sơn

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

28/03/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-