Tìm thấy 6 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Nhân sự" | Địa điểm "Lâm Đồng"

Trưởng Bộ Phận Hành Chính Nhân Sự

Cereja Hotel & Resort Dalat - Lâm Đồng

Hơn 14,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
08/08/2019

Nhân Viên Hành Chính Tổng Hợp

Cereja Hotel & Resort Dalat - Lâm Đồng

5,500,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên
08/08/2019

Trưởng Bộ Phận Nhân Sự

Khu Nghỉ Dưỡng DaLat Wonder Resort - Lâm Đồng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
07/08/2019

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO

Công ty Cổ Phần Chè Cầu Đất - CAUDATFARM - Lâm Đồng

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
23/07/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-