Tìm thấy 15 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Nhà hàng / Dịch vụ ăn uống" | Địa điểm "Lâm Đồng"

Nhân Viên Bếp Chính

Cereja Hotel & Resort Dalat - Lâm Đồng

Thương lượng | Nhân viên
23/09/2019

Nhân Viên Pha Chế

Cereja Hotel & Resort Dalat - Lâm Đồng

Thương lượng | Nhân viên
23/09/2019

Quản Lý Bar Và Nhà Hàng

Cereja Hotel & Resort Dalat - Lâm Đồng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
30/08/2019

Giám Sát Nhà Hàng

Cereja Hotel & Resort Dalat - Lâm Đồng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
22/08/2019

Nhân Viên Nhà Hàng

Cereja Hotel & Resort Dalat - Lâm Đồng

Thương lượng | Nhân viên
22/08/2019

Trưởng Bộ Phận Nhà Hàng

Cereja Hotel & Resort Dalat - Lâm Đồng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
22/08/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-