Tìm thấy 3 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Hóa chất / Sinh hóa / Thực phẩm" | Địa điểm "Lâm Đồng"

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT

CÔNG TY THỰC PHẨM ĐẠI BÌNH DƯƠNG - Lâm Đồng

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

12/06/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-