Tìm thấy 17 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Dịch vụ khách hàng" | Địa điểm "Lâm Đồng"

[TP. Đà Lạt] Quản Lý Kinh Doanh FPT Telecom

FPT Telecom - Lâm Đồng

12,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
01/08/2020

[Đức Trọng] - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng FPT Telecom

FPT Telecom - Lâm Đồng

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
01/08/2020

Trưởng Phòng Kinh Doanh - Đà Lạt, Lâm Đồng

FPT Telecom - Lâm Đồng

12,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
29/07/2020

F&B MANAGER

Công ty Cổ Phần Chè Cầu Đất - CAUDATFARM - Lâm Đồng

Hơn 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
07/08/2020

SALES MANAGER

Công ty Cổ Phần Chè Cầu Đất - CAUDATFARM - Lâm Đồng

Hơn 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
07/08/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io