Tìm thấy 14 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Dịch vụ khách hàng" | Địa điểm "Lâm Đồng"

Nhân Viên Tuyển Dụng tại Đà Lạt

Công Ty TNHH bTaskee - Lâm Đồng

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

09/06/2019

Nhân Viên Lễ Tân (Receptionist)

Terracotta Hotel & Resort - Lâm Đồng

Thương lượng | Nhân viên

12/06/2019

Nhân Viên Kinh Doanh Khách Sạn

Mimosa Phương Nam Hotel - Lâm Đồng

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

31/05/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-