Tìm thấy 16 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Lai Châu"

TP. Lai Châu_Quản Lý Cửa Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Lai Châu

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

26/11/2018

TRƯỞNG KINH DOANH KHU VỰC YÊN BÁI- LAI CHÂU- LÀO CAI

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI LAN PAINT - Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái

9,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

26/11/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-