Tìm thấy 17 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Lai Châu"

[TP. Lai Châu] Quản Lý Cửa Hàng FPT Shop

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Lai Châu

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

19/04/2019

[Lai Châu] Quản Lý Cửa Hàng Kỹ Thuật Số

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Lai Châu

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

28/03/2019

TP. Lai Châu_Giám Sát Cửa Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Lai Châu

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

22/03/2019

Nhân Viên Sale Man Điện Biên - Lai Châu

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Điện Biên, Lai Châu

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

21/03/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-