Tìm thấy 24 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Lai Châu"

Nhân Viên Kinh Doanh - Lai Châu

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Lai Châu

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
23/03/2020

Nhân Viên Trắc Đạc

Công Ty Cổ Phần SCI E&C - Hà Nội, Lai Châu

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
31/03/2020

Nhân Viên Kỹ Thuật Văn Phòng

Công Ty Cổ Phần SCI E&C - Hà Nội, Lai Châu

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên
31/03/2020

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Dự Án

Công Ty Cổ Phần SCI E&C - Hà Nội, Lai Châu

9,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Mới đi làm
31/03/2020

Nhân Viên Kinh Tế Hợp Đồng Dự Án

Công Ty Cổ Phần SCI E&C - Quảng Trị, Lai Châu

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
16/03/2020

Giám Sát Bán Hàng (Hòa Bình, Lai Châu, Nghệ An)

Công Ty Cổ Phần Giấy Sài Gòn - Hòa Bình, Nghệ An, Lai Châu

7,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
11/03/2020

Trưởng Nhóm Khảo Sát Địa Chất Công Trình

Công Ty Cổ Phần SCI E&C - Quảng Trị, Lai Châu

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
04/03/2020

Kỹ Sư Địa Chất Công Trình

Công Ty Cổ Phần SCI E&C - Quảng Trị, Lai Châu

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên
04/03/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-