Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Sản xuất / Vận hành sản xuất" | Địa điểm "Kon Tum"

Nhân Viên Vận Hành Khoan Máy Tự Hành

Công Ty CP Tấn Phát - Kon Tum

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

18/05/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-